Privacybeleid

1. Beleid met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.


U hebt toegang tot de First Stop-websites voor het raadplegen van informatie over onze organisatie, programma’s en diensten, of voor het bekijken of beluisteren van bepaalde programma’s, zonder dat u uw persoonlijke gegevens hoeft op te geven. U hoeft uw persoonlijke gegevens slechts op te geven wanneer u wenst deel te nemen aan stemmingen of wedstrijden, wanneer u toegang wenst tot bepaalde diensten (zoals specifieke informatie, reservatie van toegangskaarten, deelname aan programma’s, inschrijving voor een newsletter...) of wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde diensten op onze website (zoals deelname aan nieuwsgroepen en chatrooms). Telkens wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zal de First Stop-organisatie die gegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.

1.1 Vertrouwelijke verwerking van persoonlijke gegevens.


De door First Stop verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor het publiek. Dat bestand kan slechts worden geopend door een beperkt aantal werknemers van First Stop, die die informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor gebruik binnen de First Stop-organisatie of haar dochterondernemingen.

1.2 Doel van de verwerking.


Om gebruikers te registeren voor bepaalde diensten (zoals toegang tot en deelname aan programma’s, newsletters,…): First Stop verwerkt de verzamelde persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen en om de verlening van een optimale service te garanderen. Deze gegevens mogen ook worden gebruikt om u te informeren over nieuwsitems en evenementen van de First Stop-organisatie. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dat melden aan de First Stop-organisatie via het volgende e-mailadres: info@firststop.com. Om gebruikers te registreren voor bepaalde websitediensten (zoals nieuwsgroepen en chatrooms) verwerkt de First Stop-organisatie de verzamelde persoonlijke gegevens om u te identificeren en indien nodig contact met u op te nemen. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Voor wedstrijden, spelletjes, stemmingen: de First Stop-organisatie verwerkt de verzamelde persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Voor direct marketing: de First Stop-organisatie of om het even welke andere partij die handelt in naam van dochterondernemingen van de First Stop-organisatie, stuurt u uitsluitend toekomstige aanbiedingen, promoties of producten van zichzelf, haar dochterondernemingen of haar onafhankelijke dealers wanneer u ons hebt laten weten dat u de genoemde aanbiedingen, promoties of producten wenst te ontvangen.

1.3 Toestemming voor verwerking.


Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken en in geval van direct marketing door ons te verzoeken u aanbiedingen, promoties of producten toe te sturen, geeft u de First Stop-organisatie de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Wanneer de First Stop-organisatie uw gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of wenst door te spelen aan andere organisaties of andere bedrijven, dan vermeld in dit privacybeleid, waarmee ze samenwerkt, zal ze daar eerst uw uitdrukkelijke toestemming voor vragen. U mag die toestemming verlenen of weigeren.

1.4 Recht van controle, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.


U hebt het recht eventuele door de First Stop-organisatie verzamelde gegevens over u te controleren en indien nodig eventuele foutieve of onvolledige gegevens te corrigeren of te herzien. Bovendien mag u te allen tijde eisen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de bestanden van de First Stop-organisatie. Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@firststop.com.

1.5 Gebruik van cookies.


Wij vestigen er uw aandacht op dat de First Stop-organisatie gebruik kan maken van automatische methoden voor het verzamelen van gegevens, zoals door middel van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die u ongemerkt downloadt en opslaat op de harde schijf van uw computer. Die informatie wordt opnieuw ge-upload naar First Stop telkens wanneer u een First Stop-website bezoekt. Deze informatie verifieert uw identiteit zodat u de First Stop-websites op een comfortabelere manier kunt gebruiken. Bovendien stelt het de First Stop-organisatie in staat het gebruik van haar websites nader te onderzoeken en statistische informatie te verzamelen op basis waarvan wij de website kunnen verbeteren. Het staat u vrij uw browser zo te configureren dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer er een cookie wordt gedownload, of dat het downloaden van cookies onmogelijk is.

1.6. Verklaring van afstand.


Websites van de First Stop-organisatie bevatten links naar andere websites. De First Stop-organisatie heeft geen controle over die websites en wijst daarom iedere aansprakelijkheid voor privacykwesties op die websites van de hand.